Waarom kiezen voor BSK

Snelheid

Procederen bij de overheidsrechter gebeurt volgens vaste regels en duurt lang. Bij gewone arbitrages neemt alleen de samenstelling van het arbitraal college vaak al meerdere weken in beslag. Dat is anders bij BSK Dispute Resolution. Wij opereren in beginsel in een vaste configuratie en kunnen direct van start. Wij hanteren een in overleg met partijen opgesteld procesreglement. De standpuntuitwisseling kan op een hoog tempo liggen. Het arbitrale vonnis of bindend advies is er in de regel binnen enkele weken na het laatste processtuk of de mondelinge behandeling.

Kwaliteit en onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijke professionals met een bijzondere deskundigheid op het gebied van het rechtspersonenrecht, het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Op deze terreinen hebben wij decennialange ervaring en expertise in de rechtspraktijk, die we combineren met een bewezen wetenschappelijke reputatie. Wij stellen er eer in te komen tot een oordeel dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Vergeleken met de enkelvoudige beslisser is het risico op onevenwichtigheden in de oordeelsvorming aanzienlijk kleiner.

Vertrouwelijkheid

Rechtspraak bij de civiele rechter is meestal openbaar. Geschillenbeslechting bij BSK Dispute Resolution is vertrouwelijk. De informatie die tijdens de procedure tussen partijen wordt uitgewisseld is niet kenbaar voor derden.

Voordelig

BSK Dispute Resolution werkt op basis van een vooraf vastgesteld vast bedrag voor de gehele procedure of op basis van een uurtarief. Doordat de procedure zeer efficiënt kan verlopen en BSK Dispute Resolution als kleine organisatie weinig overhead heeft, kunnen wij relatief voordelig werken.

Team BSKTeam BSK

Contact

post@bsk-disputeresolution.nl

 

José Blanco Fernández
+31 (0)85 890 11 99

Lodewijk Smeehuijzen
+31 (0)85 890 11 98

Harm-Jan de Kluiver
+31 (0)85 890 11 97