Procederen duurt lang en is kostbaar. Niet bij BSK Dispute Resolution. Wij beslechten uw geschil snel, op hoog niveau, vertrouwelijk en tegen een redelijk tarief. Via arbitrage of bindend advies. Wij maken in overleg met partijen een procesreglement op maat. Vaak kan de beslissing er binnen drie maanden zijn. BSK Dispute Resolution behandelt met name ondernemingsrechtelijke geschillen. Denk aan kwesties als uitleg van overeenkomsten, vaststelling van aansprakelijkheid en schadevergoeding, geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, beëindiging van de samenwerking in BV's en ontbinding en verdeling van personenvennootschappen.

Over ons

José Blanco Fernández

José Blanco Fernández

José Blanco Fernández is advocaat in Amsterdam (www.blancofernandez.com). In zijn praktijk adviseert en procedeert hij in rechtspersonenrechtelijke kwesties, in de commerciële en de non- profit sector. Hij treedt ook op als onderzoeker in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer. Hij is fellow bij het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen en het ZIFO van de Vrije Universiteit.

Lodewijk Smeehuijzen

Lodewijk Smeehuijzen

Lodewijk Smeehuijzen is hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit en plaatsvervangend raadsheer in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij begon zijn carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en promoveerde cum laude op een proefschrift over bevrijdende verjaring. Hij doceert regelmatig aan advocaten en rechters over contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht en is vaste NJ-annotator.

Harm-Jan de Kluiver

Harm-Jan de Kluiver

Harm-Jan de Kluiver was meer dan 20 jaar advocaat-partner bij De Brauw Blackstone Westbroek waar hij optrad voor grote en kleinere ondernemingen in een variëteit van (rechts)zaken en geschillen. Voorts was hij raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Amsterdam, bestuurder en commissaris. Hij promoveerde op een contractenrechtelijk proefschrift en was deeltijd-hoogleraar handels- en ondernemingsrecht (UM en UvA).

Contact

post@bsk-disputeresolution.nl

 

José Blanco Fernández
+31 (0)85 890 11 99

Lodewijk Smeehuijzen
+31 (0)85 890 11 98

Harm-Jan de Kluiver
+31 (0)85 890 11 97